การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต

อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต แบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็น  5  อาณาจักรคือ
       1. อาณาจักรโมเนอรา (Kingdom  Monera)
       2. อาณาจักรโพรทิสตา (Kingdom  Protista)
       3. อาณาจักรฟังไจ (Kingdom  Fungi)
       4. อาณาจักรพืช (Kingdom  Plantae)
       5. อาณาจักรสัตว์ (Kingdom Animalia
สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรนี้มีโครงสร้างง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน อาจมีเซลล์เดียวหรือประกอบ
ด้วยหลายเซลล์ก็ได้แต่ยังไม่รวมเป็นเนื้อเยื่อเซลล์ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส(Prokaryote
cell)  สารพันธุกรรมได้แก่กรดนิวคลิอิคประกอบด้วย DNAและ RNA กระจายอยู่ใน
ไซโทพลาซึม  ไม่มีออร์แกแนลที่มีระบบเยื่อบาง ๆ  หุ้ม  ภายในเซลล์มีไรโบโซมขนาด
เล็กไม่มีระยะเอมบริโอ  บางชนิดสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้  แต่คลอโรฟิลล์ไม่ได้อยู่ 
ในคลอโรพลาสต์การแบ่งนิวเคลียสไม่ซับซ้อน  สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรนี้แบ่งได้
เป็น 2  ดิวิชัน ดังนี้
         1. Division  Schizophyta (ดิวิชันซิโซไฟตา) ได้แก่แบคทีเรีย
         2. Division  Cyanophyta หรือ Cyanobacteria (ไซยาโนแบคทีเรีย) ได้แก่สา
หร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน   ดิวิชันชิโซไฟตา (Division Schizophyta)มีลักษณะสำคัญ
ดังนี้
แบคทีเรีย ที่มา http://www.ucmp.berkeley.edu/bacteria/bacteriamm.html
     ผนังเซลล์คล้ายร่างแห เรียกว่า mucopeptide(มิวโคเปปไทด์) หรือ glucosaminop
eptide (กลูโคซามิโนเปปไทด์)เพราะประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตและกรดอะมิโนรูปร่าง
ของแบคทีเรีย มี 3 แบบ คือแบบแท่งหรือท่อนทรงประบอก ได้แก่ พวกบาซิลลัส (Bacillus)
 
     แบบโค้งงอ ได้แก่ พวกสไปริสลัม (Spirillum) เซลล์คงรูปไม่เปลี่ยนแปลง พวกสไป
โรขีต(Spirochete)เซลล์ยืดหยุ่นไม่คงรูป และพวกคอมมา(Comma)เซลล์โค้งคล้าย
จุดลูกน้ำ
  
สไปริลลัม
   

บาซิลลัส

คอกคัส

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: